Voorlopig is er geen ruimte voor nieuwe behandelingen met psychotherapie.

Voor diagnose en medicamenteuze behandeling ADHD is er momenteel geen ruimte.